Serveis

Volem crèixer any darrere any, proporcionant nous nivells de protecció i sistemes més moderns que s'adaptin a les necessitats de cada empresa. Per a garantitzar així, la màxima seguretat, ja sigui en protecció contraincendis, sistemes d'alarmes, d'accesos...


Control d'alarmes

Comptem amb empreses homologades per a la connexió i posada en marxa dels sistemes de seguretat connectats a una central receptora d'alarmes.

Instal·lacions de sistemes de seguretat

Alarmes d'interior

Alarmes d'exterior

  • Detectors exteriors
  • Barreres d'infraroig
  • Barreres microones
  • Sistemes de cable soterrat
  • Sistemes de cable amb tanques metàl·liques

Alarmes amb vídeo verificació

Software de gestió

Instal·lacions de sistemes de videovigilància

Sistemes analògics

Sistemes IP

Sistemes Wi-Fi

Sistemes de vídeo vigilància intel·ligent

Software de gestió

Instal·lacions de sistemes contra incendis

Control d’accessos

Control de presència pel fitxatge dels traballadors
(Nova Real Decret-llei 8/2019)

Control d'horaris

Equips biomètrics

Control d'accés de vehicles

Caixes fortes (OLLE)